Billede fra OK-klubben Silkeborg HUSK Livet skal leves – hele livet !!
For at opfylde vores målsætning om dette har vi fem centrale værdier :
 
Vi vil være rummelige og gæstfrie:
Alle skal føle, at de er velkommen hos os, og samværet skal være
ligeværdigt og baseret på tillid til hver enkelt og respekt for
forskellige former for deltagelse i fællesskabet.
 
Vi vil skabe livsglæde og selvværd:

Vore aktiviteter skal have til formål, at skabe glæde og personlig
tilfredshed.
 
Vi vil hver især bruge vores kompetencer:

Hvert enkelt menneske er unikt og har noget at bidrage med. Vi
ønsker derfor, at alle får mulighed for at bruge netop deres personlige evner, så længe de ønsker det.
 
Vi tror på frivillighed:
At være frivillig skaber glæde og værdi for både dem der nyder godt af indsatsen, men i høj grad også for den der yder arbejdet. Seniorer bidrager ved deres frivillige indsats med en meget betydelig værdi i og for samfundet.
 
Vi tror på, at generationerne har meget at give hinanden:
Samarbejde på tværs af generationer og med familie og pårørende
oplever vi som meget værdifuldt.
 
”Jeg har ikke noget imod at blive gammel.
Men jeg er ikke vant til det”. ( citat fra Victor Borge 1909-2000).

 
På gensyn i OK – Klubben Silkeborg
 

 

Forårsfoto

OK-Silkeborg, Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.
Lav din egen hjemmeside med mono.net