(Besøg OK-Fondens hjemmeside ved klik på logoet).

 

OK-Fonden har gennem de sidste år arbejdet med, at formulere vision og værdier, ligesom vi organisatorisk har moderniseret organisationen.

 

Vi har også arbejdet med at modernisere vores logo, så det kan fremstå i et nutidigt formsprog, og som kan være det logo, som vi føler kan udtrykke vores vision


"Livet skal leves – hele livet"


Logoet er inspireret af bronzefiguren ”De sidste danse”. Figuren, der er lavet af Günther Grass, står på OK-Fondens hovedkontor på Frederiksberg.

 

* * *

 

Fonden har følgende virkefelter:


OK-Fondens virkefelter er nært tilknyttede.

Det har siden 1974, hvor Arne Ginge etablerede OK-Fonden, været et ønske, at arbejde for at forbedre livskvaliteten for ældre, handicappede og svage i videste forstand.

Dette betyder, at OK-Fonden arbejder inden for følgende hovedområder:

 

* Pleje & omsorg

OK-Fonden driver p.t. 14 plejehjem- og centre.


* Økonomi

Plejehjemsadministration har siden 1974 været et af OK-Fondens kerneområder. Udviklingen har gennem de seneste år styrket dette område. Plejehjemsadministrationen varetager bogføring, budget, budgetkontrol samt regnskab for OK-Fondens egne institutioner.


* Løn

OK-Fonden administrerer løn for de ca. 1500 medarbejdere, der er ansat i OK-Fondens plejehjem- og centre.


* Byggeri & boligudlejning

Siden 1993 er byggeri og efterfølgende administration af plejeboliger, ældreboliger, almene seniorboliger samt andelsboliger med og uden støtte, blevet en væsentlig del af OK-Fondens virke.


Vi har medvirket til opførelse og administration af ca. 650 boliger, hvoraf hovedparten er opført som byggeri med indflydelse fra brugerne.

 
Boligerne bliver til i et nært samarbejde mellem de kommende brugere/beboere, arkitekt, entreprenør samt kommunale myndigheder.


Byggeriet opføres i et planlægningsforløb hvor byggeriets form, funktion samt materialer drøftes.

 
OK-Fonden forestår planlægning, gennemførelse og efterfølgende administration af disse projekter.

 
OK-Silkeborg, Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.
Lav din egen hjemmeside med mono.net